Czesi dostali zgodę

autor: TRz

 na fedrowanie kilometr od granicy z Polską
Okręgowy Urząd Górniczy dla Kraju Morawsko-Śląskiego i Ołomunieckiego udzielił zgodę należącej do koncernu OKD kopalni ČSM na prowadzenie wydobycia węgla kamiennego w warstwie obszaru górniczego Louky. Oznacza to, że czeska kopalnia będzie mogła prowadzić eksploatację tuż przy granicy z Polską - w odległości nieco ponad kilometra. Postanowienie w tej sprawie zostało oficjalnie opublikowane w języku polskim.
Styczniowa decyzja Okręgowego Urzędu Górniczego dla obszaru Kraju Morawsko-Śląskiego i Ołomunieckiego zezwalającej na prowadzenie działalności górniczej – wydobywczej dla przodka nr 463 312 w pokładach połączonych nr 463+461, w trzeciej warstwie obszaru górniczego Louky oznacza, że kopalnia ČSM będzie mogła prowadzić prace zgodnie z Planem urabiania przodka nr 463 312 zatwierdzonym 27 maja 2022 r.
Ze względu na potencjalną możliwość transgranicznego oddziaływania, przedsiębiorca musiał zlecić sporządzenie raportu w tej sprawie - czytamy w polskojęzycznej wersji postanowienia Okręgowego Urzędu Górniczego dla obszaru Kraju Morawsko-Śląskiego i Ołomunieckiego.
Ponadto w postanowieniu zaznaczono, że w trakcie prowadzonego postępowania OUG Kraju Morawsko–Śląskiego i Ołomunieckiego nie znalazł przyczyn uniemożliwiających wydania zezwolenia na prowadzenie przedmiotowej działalności wydobywczej.