Górnicza spółka będzie

autor: JM

 współpracowała z uczelnią
We wtorek (7 lutego) Lubelski Węgiel Bogdanka oraz Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie podpisały list intencyjny dotyczący współpracy jako platformy do skutecznej kooperacji sektorów nauki i biznesu.
Jak wskazali przedstawiciele LW Bogdanka, celem podpisanego porozumienia jest potęgowanie potencjału naukowego i dydaktycznego jednostek wraz z maksymalizacją praktycznego wykorzystywania zdobytej w toku studiów wiedzy, prowadzącej do zwiększenia zaangażowania studentów oraz motywowania ich do ciągłego doskonalenia.
Bardzo nas cieszy nawiązanie formalnej współpracy z uczelnią. To pozwoli dopasować program studiów do najbardziej aktualnych potrzeb nie tylko spółki ale również wymagań lokalnej gospodarki. Jednocześnie powstanie możliwość stałej i bezpośredniej wymiany informacji, rozwiązań w szczególności wiążących się z działalnością Bogdanki – powiedział Artur Wasilewsk,i zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.
Sygnatariusze listu w ramach współpracy zadeklarowali między innymi współpracę w zakresie udostępniania przez Bogdankę listy tematów prac dyplomowych przydatnych z perspektywy przedsiębiorstwa, a także przygotowywania merytorycznego oraz współorganizacji aktywności uzupełniających tok studiów, takich jak wizyty studyjne i inne przedsięwzięcia o charakterze warsztatowym skierowanym do studentów.
- Bogdanka stoi przed wyzwaniami nie tylko natury biznesowej, ale również tymi w wymiarze społecznym. Od lat jesteśmy uznanym i odpowiedzialnym partnerem na Lubelszczyźnie, któremu zależy na właściwym rozwoju swoich przyszłych kadr. Rozpoczęcie współpracy z Państwową Akademią Nauk Stosowanych pozwoli studentom i kadrze naukowej uczelni przystąpić do realizowanych w Spółce projektów rozwojowych, a wybranym studentom uczelni na zatrudnienie w Bogdance – powiedział Adam Partyka – zastępca prezesa zarządu ds. pracowniczych i społecznych.
Sygnatariusze listu podkreślają, że jednym z najważniejszych celów tego porozumienia jest pozyskiwanie odpowiednio wykształconych przyszłych kadr dla lokalnych przedsiębiorstw oraz prac naukowo-badawczych, odpowiadających bieżącym potrzebom biznesowym.