60 lat temu

autor: MD

 wydobyto pierwszą tonę rudy miedzi w ZG Lubin
20 marca to ważny dzień dla Zagłębia Miedziowego. To właśnie tego dnia w 1963 r. na powierzchnię wyjechała pierwsza tona rudy miedzi z KGHM Polska Miedź. Miało to miejsce w ZG Lubin. O 60-rocznicy tego wydarzenia miedziowy koncern przypomniał w swoich mediach społecznościowych.
Zakłady Górnicze Lubin to najstarsza kopalnia w polskim Zagłębiu Miedziowym. Wydobywana w nich polimetaliczna ruda zawiera głównie miedź oraz srebro. Średnia zawartość miedzi w urobku wynosi 0,95% a srebra 48 g/Mg. Działalność wydobywcza kopalni Lubin prowadzona jest na obszarze 158 km2 .
„W złożu Lubin-Małomice, obok miedzi występują wysokie zawartości srebra, którego średnia zawartość Ag w zasobach geologicznych wynosi 55 g/Mg. Dominującym typem litologicznym rudy miedzi są skały piaskowcowe, stanowiące blisko 70 proc. zasobów. Złoże Lubin-Małomice charakteryzuje się bardzo intensywnym zaangażowaniem tektonicznym skał złożowych, zwłaszcza w swej południowo-zachodniej części; złoże zalega tu bardzo płytko, tuż pod luźnymi osadami kenozoicznymi lecz jest pocięte gęstą siecią uskoków o dużych zrzutach. W rejonach takiej intensyfikacji zjawisk tektonicznych eksploatacja jest bardzo trudna, a niekiedy po prostu niemożliwa. Eksploatowane aktualnie przez kopalnię Lubin złoże przemysłowe charakteryzuje się zmiennością miąższości wynoszącą od 1,5 m do 5,5,m, średnio 2,8 m. Głębokość zalegania rud miedzi w złożu Lubin-Małomice wynosi od 368 do 1006 m” – możemy przeczytać na stronie miedziowego koncernu.
Złoże eksploatowane jest systemem komorowo-filarowym z samoczynnym ugięciem stropu i komorowo-filarowym z podsadzką hydrauliczną. Kopalnia dysponuje siedmioma szybami o głębokościach od 494 do 963 m, z których jeden jest szybem wydobywczym, a pozostałe pełnią funkcje zjazdowo-materiałowe i wentylacyjne. Proces obejmuje prace przygotowawcze, udostępniające i eksploatacyjne oraz transport urobku z oddziałów wydobywczych na powierzchnię.
Przypomnijmy, że na niezwykle cenne złoża rudy miedzi natrafił 23 marca 1957 r. zespół pod kierunkiem Jana Wyżykowskiego. W oparciu o to odkrycie, 1 stycznia 1960 r. ruszyła budowa Zakładów Górniczych Lubin. Kopalnia rozpoczęła pracę osiem lat później, a pełną zdolność produkcyjną, w wysokości 4,5 mln t rudy na rok, osiągnęła w 1972 r. Po przeprowadzonej rok później rozbudowie wydajność wzrosła do 7,6 mln t rudy miedzi rocznie.