Skromne inwestycje

 autor: TRz

 w dawnych kamieniołomach w Kielcach
Niewielkie kwoty na inwestycje w 2023 r. przeznaczy Geonatura Kielce w nieczynnych kamieniołomach na terenie miasta. Przewidywane są tylko drobne prace remontowe. Powód jest prozaiczny - szczupła ilość środków pieniężnych w budżecie.
Kielce od lat konsekwentnie dbają o tereny pokopalniane, które zostały zamienione w miejsca rekreacji. To kamieniołom Wietrznia położony na południe od centrum miasta, kamieniołom Wietrznia znajdujący się na wschodnich obrzeżach oraz zalany kamieniołom Ślichowice, usytuowany przy linii kolejowej z Kielc do Częstochowy.
W dwu ostatnich kamieniołomach w 2023 r. nie są planowane inwestycje czy zmiany wystroju. Aktualnie trwa remont schodów drewnianych w rezerwacie Wietrznia. Umożliwiają one zejście do dosyć głębokiego wyrobiska.
Geonatura Kielce nie ma także na ten rok planów inwestycyjnych względem Kadzielni. Przewiduje się bieżącą konserwację, naprawy, remonty alejek, sztucznego wodospadu i platform widokowych, usytuowanych na krawędzi dawnego wyrobiska. W tym roku nie można spodziewać się też budowy pawilonu obsługi turystów zwiedzających Jaskinie na Kadzielni z kasą czy poczekalnią.
Kadzielnia to dawny kamieniołom wapienia z dosyć eksponowanymi ścianami skalnymi. Dostęp wody i działanie mrozu są potencjalnym zagrożeniem dla stabilności górotworu, wznoszącego się nad ścieżkami spacerowymi. Na szczęście minionej zimy nie doszło pod tym względem do żadnych poważnych zdarzeń.
- Zimą zaobserwowano jedynie kruszenie się okruchów skalnych wyłapane przez siatki zabezpieczające skarpy. Nie zaobserwowano odspajania bloków skalnych - informuje Michał Poros, kierownik Centrum Geoedukacji w Geonaturze Kielce.
Pod opieką Geonatury Kielce znajduje się jeszcze jeden obiekt, którego związki z górniczą przeszłością są mniej oczywiste. To ogród botaniczny, założony na wschodnim zboczu wzgórza Karczówka. Wzgórze to ongiś było miejscem odkrywkowej i głębinowej eksploatacji rud metali, o czym świadczą pozostałości prac w terenie. Z dawnych map wynika, że wyrobiska znajdowały się także pod terenem obecnego ogrodu. W trakcie jego urządzania doszło nawet do powstania zapadlisk we wschodniej części ogrodu. Bliższe badania wykazały jednak, że powodem były szczeliny krasowe, czyli niewielkie jaskinie naturalnego pochodzenia. Tak również dochodzi do dalszej erozji.
- W rejonie pustek krasowych zaobserwowano osuwiska na istniejących ścianach odsłonięcia – odrywanie się zwietrzelin wapiennych i ich osuwanie do istniejących pustek. Kolejne zapadliska nie zostały zaobserwowane - stwierdza Michał Poros.
Ogród Botaniczny w Kielcach odwiedziło w 2022 r. blisko 56 tys. osób. Ogród był czynny od 1 maja do 31 października 2022 r. Plany Ogrodu Botanicznego na rok 2023 to udostępnienie go dla zwiedzających znów w okresie od 1 maja do 31 października 2023 r. oraz organizacja imprez i pikników związanych z działalnością. Będą to Majówka – otwarcie Ogrodu, Dzień Dziecka w Ogrodzie, Święto Róż w ramach Święta Kielc, zBiwakowani czy też Skarby Jesieni.
Ze względu na brak środków finansowych nie są planowane nowe inwestycje w Ogrodzie. W planach długoterminowych jest realizacja Działu Systematyki Roślin, a także nowe kolekcje w ramach Działu Bylin, np. kolekcja hibiskusów.