Wyniki finansowe

autor: JM

  pozwalają z optymizmem i spokojem patrzeć na perspektywę kolejnych miesięcy
Dobre wyniki wypracowane przez Grupę w pierwszym kwartale 2023 roku osiągnięte zostały pod presją zdarzenia z trzeciego kwartału 2022 roku, jakim było zaciśnięcie ściany 3/VII/385. Konsekwencją tego zdarzenia był spadek produkcji oraz sprzedaży węgla handlowego – skomentował wyniki LW Bogdanka Kasjan Wyligała, prezes spółki.
Jak poinformowali przedstawiciele spółki, w pierwszym kwartale br. przychody Grupy LW Bogdanka wzrosły o 28,5 proc., do 940,7 mln zł wobec 731,8 mln zł przed rokiem. EBITDA wyniosła 291,6 mln zł (wzrost o 5,5 proc.), zysk operacyjny 155,8 mln zł, a zysk netto wyniósł 126,2 mln zł (spadek o prawie 12 proc.).
Cieszy nas dobry wynik finansowy tego kwartału. Chcąc pozostać najbardziej efektywną kopalnią w Polsce, rozważnie podchodzimy do zarządzania naszymi wszystkimi procesami biznesowymi. Uważamy, że wyniki finansowe tego kwartału pozwalają z optymizmem i ze spokojem patrzeć na perspektywę kolejnych miesięcy tego roku – powiedział Kasjan Wyligała, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka.
Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 1,6 mln ton, sprzedaż również 1,6 mln ton. Spółka w pierwszym kwartale 2023 roku osiągnęła uzysk na poziomie 54,7 proc., wykonała także 8,5 km wyrobisk korytarzowych.
- Dobre wyniki wypracowane przez Grupę w pierwszym kwartale 2023 roku osiągnięte zostały pod presją zdarzenia z trzeciego kwartału 2022 roku, jakim było zaciśnięcie ściany 3/VII/385. Konsekwencją tego zdarzenia był spadek produkcji oraz sprzedaży węgla handlowego. Otoczenie rynkowe tj.: znaczący wzrost cen materiałów, usług obcych oraz energii elektrycznej wraz oczekiwaniami, co do wzrostu wynagrodzeń, także nie pozostawało bez wpływu na naszą działalność operacyjną. Wszystkie te czynniki zostały zmitygowane wyższą ceną sprzedaży, co pozwoliło uzyskać wynik EBITDA na poziomie ponad 290 mln zł, czyli o ponad 5 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – powiedział Artur Wasilewski, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych LW Bogdanka.
 Konsekwentnie realizujemy zaplanowane zadania inwestycyjne. Na ukończeniu jest nasza pierwsza farma fotowoltaiczna o mocy 3MW zlokalizowana w bezpośredniej bliskości Bogdanki. Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale tego roku jest wyższa o blisko 29% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Efekt ten uzyskaliśmy dzięki wyższym cenom kontraktowym ze sprzedaży węgla handlowego - wskazał Dariusz Dumkiewicz, zastępca prezesa zarządu ds. handlu i inwestycji LW Bogdanka.
- W lutym uruchomiliśmy eksploatację wysokowydajnej ściany kombajnowej w Polu Stefanów. Obecnie w Bogdance prowadzimy wydobycie dwoma ścianami. W związku z powyższym Spółka podtrzymuje przyjęty na 2023 roku plan produkcyjny na poziomie ok. 8,3 mln ton – dodał Adam Partyka, zastępca prezesa zarządu ds. pracowniczych i społecznych.
ak wskazali przedstawiciele LW Bogdanka, spółka utrzymuje silną pozycję rynkową, osiągnęła na koniec I kwartału 2023 roku 22,6 proc. udziału w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 17,7 proc. Prawie 88 proc. ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w pierwszym kwartale 2023 roku odbywało się między LW Bogdanka, a Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy. W analogicznym okresie 2022 roku udział wyżej wymienionych odbiorców był o ok. 12 proc. niższy.
W pierwszym kwartale 2023 roku GK LW Bogdanka poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie 159,9 mln zł. Największą część tej kwoty, tj. 123 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.