Wojskowe ćwiczenia

autor: MD

 w kopalni Bolesław Śmiały
 
 
Kopalnia Bolesław Śmiały, należąca do Polskiej Grupy Górniczej, w ostatni weekend, 27-28 maja, była miejscem ćwiczeń dla żołnierzy z 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej (ŚBOT). O manewrach poinformowały służby prasowe węglowej spółki. Obecność „terytorialsów” w zakładzie zlokalizowanym w Łaziskach Górnych to efekt porozumienia, które PGG zawarła z 13. ŚBOT w kwietniu br. 
- Chcielibyśmy, żeby większość infrastruktury krytycznej na Śląsku była przetrenowana przez pododdziały Brygady. Nie jest to pierwsza taka infrastruktura, ale pierwsza kopalnia. Mamy już doświadczenie z Bolesławem Śmiałym, wspieraliśmy kopalnię w pobieraniu wymazów podczas pandemii. Hałda na terenie kopalni jest specyficznym obiektem do treningu - mówi dowódca 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tomasz Białas, cytowany na stronie internetowej PGG.
Scenariusz ćwiczeń zakładał, że Grupy Dywersyjno-Rozpoznawcze (GDR) przeciwnika będą próbowały dostać się na teren kopalni i zniszczyć kluczowe elementy, m.in. wieżę wyciągową. Wojsko miało za zadanie wesprzeć system obrony, przechwycić i unieszkodliwić wroga. Grupa Quick Reaction Force musiała dotrzeć taktycznie w jak najszybszym czasie na hałdę po rannego. Hałda Skalny przy kopalni Bolesław Śmiały jest jedną z największych w Europie, rozpościera się na 30 ha i góruje 92 m nad okolicą, stanowiąc m.in. doskonały punkt obserwacyjny. 
Jak zapowiedziano, podobne ćwiczenia terytorialsów będą przeprowadzane na terenach innych kopalń i zakładów PGG, gdyż spółka i wszystkie jej obiekty zgodnie z przepisami podlegają obowiązkowej ochronie z uwagi na strategiczny charakter dla polskiej gospodarki.
Przypomnijmy, że porozumienie pomiędzy PGG i 13. ŚBOT zostało zawarte 5 kwietnia br. Podpisali je prezes PGG Tomasz Rogala oraz dowódca Brygaday płk Tomasz Białas. Głównym jego celem jest wzmocnienie obronności państwa i obywateli poprzez wspólne szkolenia, ćwiczenia, wymianę informacji, współpracę kadry instruktorskiej, dydaktycznej, specjalistów. Warto dodać, że 30 członków 13. ŚBOT jest górnikami.