Uroczystości barbórkowe w GIG

autor: JM 

 w Głównym Instytucie Górnictwa – Państowym Instytucie Badawczym
W poniedziałek, 27 listopada, w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się akademia barbórkowa. Uroczystość była połączona z promocją doktorską i habilitacyjną.
Uroczystość odbyła się w auli im. prof. Marcina Boreckiego w katowickim gmachu GIG-PIB. Akademię uświetnili muzycy orkiestry górniczej z KWK Sośnica, a wśród gości byli m.in. wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa Marek Wesoły, posłanka Ewa Kołodziej, poseł Marek Gzik, prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek oraz prezydent Katowic Marcin Krupa.
Gości przywitał dyrektor GIG-PIB prof. Stanisław Prusek. Jak zaznaczył na wstępie szef GIG-PIB w ostatnich latach miało miejsce wiele wydarzeń zmieniających sytuację na świecie, tj. pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie, czy ostatnio konflikt izraelsko-palestyński.
- Na świecie trwa wyścig o dostęp do surowców, wojna w cyberprzestrzeni, czy też wyścig technologiczny związany z szerokim zastosowaniem sztucznej inteligencji. W Unii Europejskiej oraz w Polsce zachodzą istotne zmiany w branżach związanych z działalnością naszego Instytutu, to jest w energetyce oraz przemyśle wydobywczym węgla kamiennego. Zgodnie z polityką klimatyczną UE oraz pakietem „Fit for 55” trwa proces dekarbonizacji oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych, tak aby w 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną. Zmiany zachodzące w sektorze węglowym oraz energetyce powodują konieczność transformacji regionów górniczych. Zwraca się uwagę na wiele istotnych kwestii związanych z tym procesem, tj.: tworzenie nowych miejsc pracy, przekwalifikowanie pracowników czy też zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, w tym likwidowanych kopalń czy elektrowni węglowych. W przypadku naszego kraju ważnym elementem zmian planowanych w energetyce będzie budowa elektrowni jądrowych, które mają zastąpić moce węglowe – wskazał prof. Prusek.
Jak dodał, GIG-PIB od lat aktywnie uczestniczy w zmianach zachodzących w gospodarce, a szczególnie w energetyce, przemyśle węglowym, w regionach górniczych. Przypomniał też jakie projekty i przedsięwzięcia Instytut realizował w tym roku. Wśród nich są m.in. działania zmierzające do wdrożenia w Polsce energetyki jądrowej.
W grudniu ubiegłego roku sześć jednostek naukowych, w tym nasz Instytut, utworzyło Polskie Konsorcjum Ochrony Radiologicznej. Celem konsorcjum jest współpraca i koordynacja badań dotyczących ochrony radiologicznej, a także kształcenie kadry, wspieranie organizacji rządowych i pozarządowych oraz inicjatyw społecznych promujących wiedzę na temat energetyki jądrowej oraz ochrony radiologicznej – podkreślił prof. Prusek. - Pragnę dodać, że w bieżącym roku, na zlecenie firmy Orlen SynthosGreen Energy, wykonywaliśmy analizy w zakresie możliwych lokalizacji modułowych reaktorów jądrowych – powiedział.
Wśród ważnych dla Instytutu wydarzeń w mijającym roku wymienił m.in. nadanie statusu Państwowego Instytutu Badawczego oraz uzyskanie wskaźnika Impact Factor przyznanego przez czasopismo Journal of Sustainable Mining.
Z informacji przedstawionych przez prof. Pruska wynika, że w GIG-PIB zatrudnionych jest 423 pracowników, a wiodąca kadrę naukową tworzy: 12 profesorów tytularnych, 16 doktorów habilitowanych i 98 doktorów. W strukturze Instytutu funkcjonuje 16 laboratoriów akredytowanych w Polskim Centrum Akredytacji.
- Realizujemy 36 projektów, w tym 29 to projekty międzynarodowe w ramach: Funduszu Badawczego dla Węgla i Stal, Programu Horyzont 2020, Programu LIFE czy też różnych programów współpracy transgranicznej. W tym roku rozpoczęliśmy realizację 13 nowych projektów – czterech krajowych i dziewięciu międzynarodowych. Realizując plan finansowy, wykonaliśmy już blisko 3500 prac badawczo-usługowych dla ponad 1200 klientów – wyliczał dyrektor GIG-PIB.
- Cieszy mnie fakt, że wynikiem naszych prac są często nowe, oryginalne i innowacyjne rozwiązania, zgłaszane do Urzędu Patentowego. W tym roku uzyskaliśmy 14 patentów oraz zgłosiliśmy do Urzędu Patentowego 8 nowych rozwiązań – dodał.
Spośród gości głos zabrali m.in. wiceminister Marek Wesoły oraz prof. Marek Cała, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
- Jak bardzo ważna jest działalność Głównego Instytutu Górnictwa sam się przekonałem będą odpowiedzialnym za górnictwo. Okazało się, jak bardzo ważny jest Instytut, przy takich problemach, jak kryzys odrzański, kryzys w Trzebini – naukowcy z Instytutu bardzo mocno byli zaangażowani w rozwiązywanie tych problemów. To pokazuje, jak bardzo potrzebny jest GIG i jak jeszcze przez wiele długich lat będzie służył nie tylko górnictwu, ale również całej społeczności – mówił Wesoły
 Padły tutaj słowa podziękowań, życzenia, ale o czym mówimy teraz w kuluarach? W kuluarach mówimy o tym, że następuje czas zmiany. To jest nasza kolejna zmiana i my sobie damy radę z tą zmianą. My górnicy już niejedną taką zmianę przeżyliśmy i na pewno będziemy potrafili obrócić tę zmianę na coś dobrego dla nas i dla górnictwa. Podczas otwarcia tegorocznego 26. Światowego Kongresu Górniczego, który miał miejsce w Australii, powiedziałem: Mining is OK. Tam te słowa padły na lepszy grunt niż u nas. Od razu po tym przemówieniu usłyszeliśmy deklarację premierki stanu Queensland Annastaci Palaszczuk, że Australia właśnie uchwaliła narodową strategię w zakresie pierwiastków krytycznych. To co my zaczynamy, oni już mają, ale wierzę, że u nas także coraz więcej ludzi zacznie wierzyć, że to górnictwo jest OK i będzie OK. Bo bez górników nie da się żyć, działać, budować, gospodarować i zarządzać państwem – powiedział prof. Cała.
Uroczystość była połączona z promocją doktorską i habilitacyjną. Pracownikom nadano również stopnie górnicze i wręczono odznaczenia. O tym piszemy w kolejnym materiale.