Zmiana we władzach JSW

autor: JM 

 
 W poniedziałek, 12 lutego, Minister Aktywów Państwowych dokonał zmian w radzie nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW). Czterech dotychczasowych członków rady zostało odwołanych, a sześciu nowych członków powołanych.
„Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 12 lutego 2024 r. Spółka otrzymała oświadczenia, zgodnie z którymi Minister Aktywów Państwowych, działając na podstawie § 15 ust. 13 Statutu Spółki, odwołał z dniem 12 lutego 2024 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji niżej wymienione osoby: panią Halinę Buk, Przewodniczącą Rady Nadzorczej, panią Jolantę Górską, Członka Rady Nadzorczej, pana Alojzego Nowaka, Członka Rady Nadzorczej, pana Stanisława Pruska, Członka Rady Nadzorczej” – czytamy w komunikacie.
Powody odwołania wyżej wymienionych osób nie zostały wskazane.
Równocześnie Minister Aktywów Państwowych powołał z dniem 13 lutego w skład rady nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej: Katarzynę Bilińską, Artura Kisielewskiego, Arkadiusza Mężyka, Pawła Rostowskiego, Krzysztofa Szlagę i Krzysztofa Wronę.
Rada nadzorcza dokonuje m.in. zmian w zarządzie spółki, co oznacza, że w najbliższym czasie można spodziewać się zmian również i tutaj.
JSW jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej. Do JSW należą cztery kopalnie: trzyruchowa kopalnia Borynia-Zofiówka-Bzie, kopalnia Budryk, dwuruchowa kopalnia Knurów-Szczygłowice oraz kopalnia Pniówek. Zatrudnienie w spółce wynosi ponad 21 tys. pracowników. W 2023 r. zakłady JSW wyprodukowały prawie 13,5 mln t węgla.