Automatyczne prowadzenie

autor: KAJ  

eksploatacji umożliwi system wizyjny i w pełni cyfrowa komunikacja
 W ruchu Ziemowit funkcjonuje system wizualizacji podporności wstępnej sekcji obudowy zmechanizowanej. Pozwala on na utrzymywanie stałego ciśnienia medium w stojakach sekcji obudowy zmechanizowanej i co zatem idzie, sprzyja bezpiecznemu prowadzeniu robót.
Rozwiązanie to pozwala ograniczyć do minimum niepożądane zdarzenia związanymi z obwałami stropu w ścianie wydobywczej. Już w niedalekiej przyszłości kopalnia zamierza pójść dalej, wprowadzając do ruchu w pełni zautomatyzowane systemy ścianowe, dzięki czemu ograniczone zostanie zatrudnienie pracowników w samej ścianie, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności pracy.
Kombajn będzie samoczynnie urabiał caliznę, zaś obudowa automatycznie zabezpieczać strop. Obecnie tę czynność wykonuje jeszcze operator. Pojawi się ponadto możliwość zdalnego sterowania pracą całego kompleksu z poziomu dyspozytorni na powierzchni lub z wyrobiska przyścianowego. Automatyczne prowadzenie eksploatacji umożliwi system wizyjny i w pełni cyfrowa komunikacja. Pomiędzy kolejnymi zmianami załogi czas nieprodukcyjny zostanie ograniczony do minimum.
To pierwsze tego typu rozwiązanie w polskim górnictwie węgla kamiennego, które wprowadzimy już niebawem. Podobne pracuje jedynie w lubelskiej Bogdance, ale w tamtym przypadku w grę wchodzi strug, a nie kombajn. Przy prowadzeniu ścian w trudnych warunkach geologiczno-górniczych jest to wręcz rewolucyjne rozwiązanie. Załoga przygotuje front robót. Kompleks będzie pracował automatycznie. Gdy pojawią się trudności np. w postaci uskoku lub inne zaburzenia geologiczno-górnicze wówczas konieczna będzie ingerencja załogi w prace kompleksu. A zatem przede wszystkim poprawie ulegnie bezpieczeństwo pracy - wskazuje Michał Sładek, kierownik Działu Górniczego w ruchu Ziemowit.