Kondolencje - A. Lisowski

Społeczność AGH w Krakowie

z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci
 
Śp.
 
Prof. Andrzeja Lisowskiego,
 
Najstarszego profesora w branży górniczej i jedynego stulatka w tej dyscyplinie nauki,
 
Znakomitego Absolwenta Wydziału Górniczego ówczesnej Akademii Górniczej 
 roku 1950,
 
Uczestnika kilku staży zagranicznych, w tym wyjazdów stypendialnych ONZ do Wielkiej Brytanii oraz USA,
 
Eksperta w obszarze górnictwa węglowego oraz ekonomiki i organizacji produkcji,
 
Podejmującego także problematykę transformacji i dalszego funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce,
 
Twórcy Ośrodka Naukowo-Badawczego ds. Ekonomiki, Organizacji 
i Komputeryzacji Zarządzania w Górnictwie.
 
W okresie wieloletniej aktywności zawodowej pełnił szereg funkcji w instytucjach państwowych oraz naukowych zajmujących się górnictwem,
 
Jego działalność na rzecz polskiego i światowego górnictwa odznaczała się wnikliwym i rzetelnym podejściem,
 
Dla kolejnych pokoleń kadry naukowej niedościgniony wzór pracowitości oraz etyki zawodowej,
 
Autor blisko 200 publikacji w czołowych górniczych czasopismach krajowych 
i zagranicznych oraz monografii i książek.
 
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego
składają 
 
Rektor 
Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie 
oraz 
Prezes 
Stowarzyszenia Wychowanków AGH