Nowy prezes PGG

autor: JM 

 Kim jest
 Od 18 marca na fotelu prezesa zarządu Polskiej Grupy Górniczej (PGG) zasiądzie Leszek Pietraszek. Kim jest nowy prezes największej polskiej spółki węglowej?
„Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Górniczej S.A. podczas posiedzenia 11 marca 2024 roku, podjęła uchwały o powołaniu: na stanowisko prezesa zarządu PGG S.A od 18 marca 2024 roku Pana Leszka Pietraszka, na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. sprzedaży od 18 marca 2024 roku Panią Iwonę Szczygioł oraz od na stanowisko wiceprezesa zarządu PGG S.A. ds. finansowych 1 kwietnia 2024 roku Pana Bartosz Kępę” – poinformowała w poniedziałek, 11 marca, spółka w komunikacie.
Leszek Pietraszek do tej pory nie był związany z górnictwem, choć w latach 2020-23 był w radzie nadzorczej spółki Haldex. Pietraszek (jak można się dowiedzieć z jego biogramu na stronie Krajowego Centrum Prawa Karnego) to członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku „politologia”. Ukończył też studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne”, studia MBA na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz zdał egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych.
Pietraszek to były funkcjonariusz służb specjalnych (Urząd Ochrony Państwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego), służył na różnych szczeblach, kierował Delegaturami ABW w Opolu i Katowicach. Po odejściu ze służby pracował na stanowiskach związanych z określaniem i realizacją strategii, kreowaniem i wdrażaniem projektów innowacyjnych oraz zarządzaniem bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej.
Jest specjalistą w sprawach związanych z przestępczością gospodarczą, oraz bezpieczeństwem biznesu, wykładowcą akademickim. Członek Rady Ekspertów WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Rady Eksperckiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jest także członkiem zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego.