W kwietniu roszady

autor: MD  

w radzie nadzorczej Bogdanki
 We władzach Lubelskiego Węgla Bogdanka szykują się kolejne zmiany. Enea, która jest akcjonariuszem węglowej spółki, złożyła wniosek o zwołanie na 12 kwietnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W porządku obrad znalazły się zmiany w radzie nadzorczej Lubelskiego Węgla. Ostatnie roszady w tym gremium miały miejsce przed dwoma tygodniami.
„Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka SA z siedzibą w Bogdance („Spółka”), działając na podstawie art. 400 oraz art. 402 [1] i 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, na wniosek akcjonariusza - ENEA SA - zwołuje na dzień 12.04.2024 r. na godz. 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka SA („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bogdance (budynek Zarządu)” - podano w raporcie bieżącym opublikowanym w piątek, 15 marca. W porządku obrad w punkcie 5 znalazło się: „Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”.
Przypomnijmy, że ostatnia zmiana w radzie nadzorczej LWB miała miejsce 1 marca br. Wówczas odwołany z rady został Grzegorz Wróbel. Przyczyny tej decyzji nie zostały podane.
Obecnie w skład rady nadzorczej Lubelskiego Węgla wchodzi obecnie osiem osób. Są to: Anna Chudek (przewodnicząca), Szymon Jankowski (sekretarz), Dariusz Batyra, Piotr Breś, Krzysztof Gigol, Bartosz Piechota, Bartosz Rożnawski oraz Kamil Szafrański.
LW Bogdanka jest jedyną kopalnią prowadzącą wydobycie w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Zatrudnienie w LW Bogdanka na koniec III kwartału 2023 r. wyniosło 5203 osoby (natomiast zatrudnienie w całej Grupie Kapitałowej LW Bogdanka to 6030 osób).