W styczniu niewielki

Polska Agencja Prasowa  

 wzrost produkcji węgla, przy spadku sprzedaży
 W styczniu br. miesięczne wydobycie węgla kamiennego z polskich kopalń było o ok. 90 tys. ton wyższe niż w grudniu 2023 - wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu. Sprzedaż spadła o ok. 200 tys. ton. W pierwszym miesiącu br. produkcja węgla wyniosła 4,1 mln ton, sprzedaż spadła poniżej 4,0 mln ton.
W grudniu ub. roku miesięczna produkcja węgla wyniosła 4,0 mln ton, a miesięczna sprzedaż 4,2 mln ton. Przed rokiem, w styczniu 2023 r., wyprodukowano nieco ponad 4 mln ton węgla, a sprzedano 4,3 mln ton.
W ostatnich miesiącach dane o miesięcznych poziomach wydobycia i sprzedaży katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), monitorujący rynek węgla i sytuację w krajowym górnictwie, publikował zazwyczaj na początku drugiego miesiąca przypadającego po podsumowywanym. Dane za styczeń br., podobnie jak za grudzień i cały ub. rok, przekazano z pewnym opóźnieniem.
W poprzednich miesiącach widać było ogólną tendencję spadkową wydobycia i sprzedaży. W październiku 2023 r. produkcja węgla w polskich kopalniach przekroczyła 4,821 mln ton, w listopadzie spadła do 4,636 mln ton, a w grudniu do 4,030 mln ton, by w styczniu br. wzrosnąć do 4,116 mln ton.
Sprzedaż w październiku 2023 r. wynosiła 4,686 mln ton, w listopadzie 4,180 mln ton, a w grudniu 4,190 mln ton. W styczniu br. sprzedaż - po raz pierwszy od dawna w tym okresie roku - spadła poniżej 4 mln ton, do 3,991 mln ton.
Ta sytuacja przełożyła się na stan przykopalnianych zwałów. W końcu stycznia leżało na nich 4,260 mln ton niesprzedanego surowca, wobec 4,164 mln ton miesiąc wcześniej i 4,334 mln ton na koniec listopada 2023 r. Przed rokiem stan zapasów wynosił 1,813 mln ton węgla.
Stan zatrudnienia w sektorze wyniósł na koniec stycznia br. 76,5 tys. osób, podczas gdy na koniec grudnia 2023 r. - 76,1 tys. osób. Na koniec grudnia 2022 r. było to 75,5 tys. osób.
W całym 2023 r. polskie kopalnie wydobyły ok. 4,5 mln ton węgla kamiennego mniej niż rok wcześniej, a sprzedaż krajowego surowca była mniejsza rdr o ok. 6,2 mln ton. Wydobycie w 2023 r. spadło poniżej poziomu 50 mln ton - do 48,3 mln ton, wobec ponad 52,8 mln ton w tym samym okresie 2022 r., a sprzedaż węgla sięgnęła ok. 46,2 mln ton, wobec ok. 52,4 mln ton w 2022 r.