Przez pożar

autor: JM  

 produkcja węgla może być jeszcze mniejsza
 W czwartek, 11 kwietnia, zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) poinformował o zaktualizowaniu analiz wpływu ubiegłorocznego pożaru w kopalni Pniówek, na tegoroczny poziom produkcji węgla. Zgodnie z przekazaną informacją ubytek w produkcji węgla w kopalni Pniówek może zwiększyć się o 100 tys. ton.
„Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ["Spółka", "JSW"] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia siły wyższej informuje o aktualizacji szacunkowych analiz wpływu pożaru w KWK Pniówek z dnia 6 grudnia 2023 roku na poziom produkcji w 2024 roku” – wskazano w raporcie spółki.
Zarząd Spółki szacuje, że ubytek w produkcji węgla w KWK Pniówek może ulec zwiększeniu o 100 tys. ton. W związku z powyższym szacowane skutki zdarzenia w 2024 roku ocenia się na 450 tys. ton zmniejszenia produkcji w KWK Pniówek” – napisano dalej.
JSW poinformowała również, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwy do określenia pełny wpływ na perspektywy spółki w przyszłości. W przypadku istotnych zmian wynikających z prowadzonych analiz, JSW poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi.
Kopalnia Pniówek budowana była w latach 1963-1974. W 1993 roku weszła w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Obszar górniczy złoża Pniówek wynosi 28,6 km kw., a zasoby operatywne to 101,9 mln t. Natomiast obszar górniczy złoża Pawłowice 1 wynosi 15,8 km kw., a zasoby operatywne to 54 mln t. Kopalnia produkuje węgiel typu 35.1.