Na ratunek pogórniczym

autor: MOKR

zabytkom w Rybniku
 Rybniccy radni zdecydowali o udzieleniu dotacji z budżetu miasta na rok 2024 na prace konserwatorskie i restauratorskie kilku obiektów zabytkowych. Wśród nich znalazły się budynki osiedla górniczego w Rybniku-Chwałowicach wzniesionego w latach 1903 – 1914 dla pracowników pobliskiej kopalni węgla kamiennego „Donnersmarckgrube”.
Dotacje przyznane zostały na renowację siedmiu budynków i obiektów, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Spółdzielnia Właścicieli Lokali „Centrum" otrzymała dotację w wysokości 183 596, 86 zł na renowację elewacji i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz renowację i konserwację elewacji budynku przy ul. 1 Maja 76. Kolejna dotacja od miasta dla tej spółdzielni wyniosła 238 347, 39 zł i przeznaczona jest na renowację i konserwację elewacji budynku przy ul. 1 Maja 74.
Oba budynki są częścią zespołu zabudowy, wpisanego do rejestru zabytków, stanowiącego wybitny przykład osiedla patronackiego z początku XX wieku. Osiedle zostało wybudowane w latach 1903- 1914 dla pracowników pobliskiej kopalni węgla kamiennego „Donnersmarckgrube”. W każdym przypadku kwota dotacji stanowi 49 proc. całkowitego kosztu prac.