Na czele EURACOAL

 autor: KAJ 

reprezentującego interesy producentów węgla, stanęła prof. Alicja Krzemień z GIG-PIB

 Jest zmiana na stanowisku prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL. 17 czerwca 2024 r. w Brukseli członkowie EURACOAL wybrali na to stanowisko prof. Alicję Krzemień z Głównego Instytutu Górnictwa–Państwowego Instytutu Badawczego. Zastąpiła na tym stanowisku dr. Tomasza Rogalę, byłego prezesa zarządu Polskiej Grupy Górniczej.
Profesor Alicja Krzemień jest inżynierem górnictwa i profesorem nadzwyczajnym w zakresie inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Katowicach. Członkini Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, zasiada również w Grupie Doradczej ds. Węgla przy Komisji Europejskiej, Radzie Naukowej Instytutu Mechaniki Górotworów w Krakowie oraz Międzynarodowym Komitecie Organizacyjnym Światowego Kongresu Górniczego.
W EURACOAL prof. Krzemień przewodniczy Komitetowi Badań Technicznych. Pracuje w grupie zadaniowej ONZ ds. bezpiecznej eksploatacji i zamykania kopalń węgla kamiennego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych UNECE w Genewie. Przez ostatnie dziesięć lat jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Oviedo w Hiszpanii, gdzie nie tylko dzieliła się swoją wiedzą, ale także stosuje ją w praktyce, prowadząc między innymi projekt MINE-TO-H2 o wartości 19 mln euro, finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Badawczego Węgla i Stali.
Jak poinformował GIG-Państwowy Instytut Badawczy, prof. Alicja Krzemień wniesie do stowarzyszenia swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie górnictwa węglowego, rekultywacji  terenów pogórniczych i transformacji regionów węglowych. Podczas swojej prezydencji będzie promować interesy europejskiego przemysłu węgla kamiennego i brunatnego na szczeblu UE i dążyć do realizacji założeń sprawiedliwej transformacji w regionach górniczych.
Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL reprezentuje interesy producentów węgla, importerów węgla i użytkowników węgla w Brukseli. Stowarzyszenie zrzesza 20 członków z 12 krajów.
Stowarzyszenie publikuje dwa razy w roku raporty na temat europejskiego rynku węgla, w tym niedawno opublikowane ósme wydanie "Przemysłu węglowego w Europie", szczegółowego przeglądu europejskiego przemysłu węglowego z sekcjami poświęconymi światowemu rynkowi węgla i transformacji energetycznej. 
Członkowie EURACOAL wybrali także Jacka Kaczorowskiego na stanowisko wiceprezydenta.
Jacek Kaczorowski jest obecnie prezesem zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej. Pełni też funkcję prezesa zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, zrzeszającego największych wytwórców energii elektrycznej w Polsce.
Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunkach górnictwo oraz zarządzanie i marketing. Od początku kariery zawodowej związany z jednym z największych w Europie przedsiębiorstw górniczych – Kopalnią Węgla Brunatnego Bełchatów, gdzie zajmował najwyższe stanowiska menadżerskie. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu projektów w sektorze wydobywczym i energetycznym.
Uczestniczył w pracach Komitetu Górnictwa–Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, a także sekcji Ekonomiki Górnictwa w PAN. W latach 1999-2003 jako członek zarządu KWB Bełchatów piastował funkcję dyrektora ds. inwestycji, a w latach 2006-2010 - prezesa zarządu i dyrektora generalnego. Od lipca 2009 r. równolegle zarządzał również PGE Elektrownią Bełchatów i doprowadził do jej konsolidacji z 13 spółkami energetycznymi i wydobywczymi z całej Polski. Do końca 2015 r. był prezesem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. W 2024 r. Funkcję tę objął ponownie w kwietniu 2024 r. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, którym kieruje, powstało 34 lata temu, jako stowarzyszenie działające w obszarze wytwarzania energii elektrycznej. Aktualnie zrzesza 12 spółek wytwórczych w charakterze członków wspierających.
Ponadto stanowiska wiceprezydentami EURACOAL zajmują: Vladimír Budinský z Czech i Lars Kulik z Niemiec.