Głęboko w kopalni wysoka temperatura to naprawdę duży problem

Autor: WNP.PL (JD)
03-06-2019 
W podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny i rudy miedzi rośnie głębokość prowadzonych robót górniczych, a to w zasadniczym stopniu przekłada się na wzrost zagrożenia klimatycznego. Na wzrost zagrożenia klimatycznego mają wpływ również stosowane maszyny i urządzenia o coraz większych mocach. W branży górniczej nie brakuje opinii, że w niedalekiej przyszłości zagrożenie klimatyczne może okazać się jednym z głównych czynników decydujących o bezpieczeństwie górników i możliwości prowadzenia robót.