Nie tylko w Polsce ubóstwo energetyczne jest problemem

W UE też jest słabo
Autor: bad
21-02-2019

355509 r0 620Najgorsza sytuacja jest w Bułgarii, ale problem ten dotyka szczególnie kraje południa i wschodu Europy - ujawnia raport przygotowany przez ekspertów z instytutu Open Exp. Polska plasuje się pośrodku listy, wśród krajów poważnie zagrożonych ubóstwem energetycznym. Po raz pierwszy powstał jeden wskaźnik, który pomaga diagnozować sytuację w całej Unii Europejskiej.