Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Katowice

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Katowice

patronat 1390PROGRAM KONFERENCJI

Konferencja 5.03.2019
organizowana przez Bractwo Gwarków
w Katowicach

Aktualny stan prac związanych z uruchomieniem kopalń węgla na Górnym i Dolnym Śląsku w tym kopalni Orzesze i kopalni Nowa Ruda.

 • Przywitanie zaproszonych gości przez Prezesa Bractwa Gwarków Jerzego Mańkę 5”
 • Wybór prowadzącego spotkanie /moderatora/ 5”
 • Wybór komisji wniosków. 5”
 • Polityka Rządu w stosunku do inwestorów zagranicznych budowy kopalń węgla.
 • Określenie celu spotkania: ” Potrzeba budowy nowych kopalń” (Prof. Br. Barchański, Prof. Kr. Probierz, Senator. A. Gawęda, Prof. St. Prusek, dr inż.. J. Markowski, przedstawiciele JSW SA, SRK SA) 25”

I. Kopalnia Orzesze 20”
Wilgus Krzysztof - Prezes Silesian Coal
Szendzielarz Andrzej

 • Prezentacja dotychczasowych prac związanych z uruchomieniem kopalni Orzesze, jako innowacyjne rozwiązanie górnicze pn. „Orzesze – kopalnia inna niż wszystkie”
 • Przedstawienie kluczowych elementów opisujących historię projektu, opublikowane wcześniej w „Białej księdze projektu „Orzesze”.
 • Elementy „Białej Księgi projektu Orzesze”

II. Kopalnia Nowa Ruda 20”
Lenartowicz Derek Prezes BALAMARA
Zibrow Andrzej

 • Prezentacja dotychczasowych prac związanych z uruchomieniem kopalni Nowa Ruda
 • Projekt " KWK Nowa Ruda Węgiel Koksujący"
 • Prezentacja modelu decyzyjnego i omówienie aspektów wznowienia eksploatacji złóż węgla kamiennego w obszarze technicznym, ekonomicznym, prawno - organizacyjnym i społeczno - politycznym"

III. Prezentacja innych projektów górniczych 20”

IV. Dyskusja 30”

V. Podsumowanie – Przyjęcie wniosków końcowych konferencji 15”
Podczas Konferencji będzie przeprowadzona przez Fundację Rodzin Górniczych zbiórka pieniężna z przeznaczeniem na pomoc dla wdów po górnikach będących w trudnej sytuacji finansowej.
Prosimy o wsparcie.

FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH
UL. POWSTAŃCÓW 30 40-039 KATOWICE
TEL. 032 757-26-08 www.fundacjafrg.pl
KRS 0000127003 NIP 954-21-96-375
PKO BP 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611