Górnictwo 4.0, czyli inteligentne kopalnie to w Polsce wcale nie science fiction

Autor: JD
03-04-2019

340561 r0 620Inteligentna kopalnia ma się charakteryzować nowoczesnymi rozwiązaniami przekładającymi się na większą efektywność i podnosić bezpieczeństwo pracy górników, tak by byliby oni odciągnięci od miejsc szczególnie niebezpiecznych. Automatyzacja i informatyzacja w zakładach wydobywczych to znak czasów. W znacznej mierze będą one bazować na elektronice, jednak bez ludzi się w nich nie obejdzie. Wiedzą o tym i wdrażają w życie, polskie spółki górnicze. Przykłady?