Konferencja Rola zgazowania węgla

Dziś uroczyste obchody z okazji 100 - lecia Akademi Górniczo - Hutniczej w Krakowie

wegiel na ostrym zakrecie 1410Na zaproszenie Akademii Górniczo- Hutniczej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, Wydziału Paliw oraz Centrum Energetyki AGH nasz przedstawiciel uczestniczył w konferencji „ Rola zgazowania węgla oraz innych niskoemisyjnych technologii węglowych w okresie transformacji polskiej energetyki”. Konferencja objęta honorowym patronatem JM rektora AGH profesora Tadeusza Słomki.
Stronę rządową reprezentował Grzegorz Tobiszewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, który na wstępie konferencji omówił projekt „modelu sektora paliwowo-energetycznego w Polsce.
Profesorowie Wydziałów AGH, Politechniki Śląskiej, Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla omówili stan obecny i plany sektora elektroenergetyki w Polsce, przedstawili opcje rozwoju technologii węglowych w okresie transformacji technologicznej energetyki oraz przedstawili wnioski z projektu zgazowania węgla w Polsce. Omówiono również tematy dotyczące analizy śladu węglowego (całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych np.w procesie spalania). W dyskusji uczestnicy konferencji odnieśli się również do problemu emisji CO2 wtrój wymiarze; limity emisyjne wymagane przez Unię Europejską, możliwości ich dotrzymania przez obecnie eksploatowane elektrownie i w związku z tym pytanie, czy przyszłe elektrownie będą spełniać wskaźniki emisji - 550kg CO2.