Polityka klimatyczna UE to wyzwanie dla bezpieczeństwa Polski

- mówi Jadwiga Wiśniewska

Autor: JERZY DUDAŁA

25-04-2019

358238 r0 620W 2015 roku w Paryżu Unia zobowiązała się do osiągnięcia równowagi między emisjami z działalności człowieka a zdolnością do ich pochłaniania w drugiej połowie wieku, ale już trzy lata później Komisja zaproponowała, żeby to zrobić w 2050 roku. Oznacza to niemal całkowite wyeliminowanie emisji, a w Parlamencie Europejskim niemało jest opinii, że trzeba to zrobić nawet wcześniej. - Osiągnięcie tak zakreślonego celu w Polsce na rok 2050 nie jest realne, przynajmniej nie bez katastrofalnych skutków ekonomicznych i społecznych - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL europosłanka Jadwiga Wiśniewska.