Czas skończyć z importową histerią na rynku węgla

Na koniec kwietnia 2019 r. na przykopalnianych zwałach leżało o ok. 1 mln ton węgla więcej niż rok temu, jednocześnie - choć nieznacznie - wzrósł import węgla do Polski. Import węgla to zjawisko obecne od lat i czas najwyższy przyjąć, że jest to zjawisko normalne, którego nie da się wyeliminować.