Odszedł kolejny Gwarek - Zygfryd Skrzypek

Szanowni Państwo!
Z wielkim żalem i smutkiem uprzejmie zawiadamiamy, że dziś w samo południe odszedł na wieczną szychtę Zygfryd Skrzypek.

Był długoletnim pracownikiem górnictwa, bardzo zasłużonym pracownikiem, Dyrektorem kopalni Katowice i innych zakładów katowickiego Zjednoczenia PW. Brał aktywny udział w pracach wielu organizacji górniczych, członek Bractwa Gwarków i Stowarzyszenia SITG.

Zyga! - nie zapomnimy o Tobie.

Zarząd Bractwa Gwarków przesyła kondolencje i wyrazy współczucia pogrążonej w żalu rodzinie.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 6 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w Chorzowie II, kościół św. Józefa ul. Łagiewnicka 17

 ZSkrzypek 2010