Aktualności

Ustalono kontynuację

Polska Agencja Prasowa

 prace nad programem i dalszym procedowaniem wniosku opartego o górniczą umowę społeczną i złożony wniosek notyfikacyjny