Zaproszenie wolontariuszy do digitalizacji

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego. Poszukujemy:

1) cennych materiałów - zdjęć, widokówek, broszur, książek, map itd.

2) wolontariuszy do skanowania i przygotowania materiałów: liczą się dobre chęci! Reszty z czasem Cię nauczymy. Posiadamy niezbędny sprzęt, oprogramowanie i pomieszczenia do nauki, a później pracy przy digitalizacji.