COAL 2019

W dniu dzisiejszym w siedzibie PGG SA w Katowicach odbyła się prezentacja raportu COAL 2019 Międzynarodowej Agencji Energii, agendy OCE z siedzibą w Paryżu

W załączeniu przesyłam skan otrzymanej broszury.