KNUROWSKI    POMNIK   ŚWIĘTEJ  BARBARY

Bez 600 lot we Knurowie yno rolniki miyszkali,
I do Izydara Oracza swego patrona rzykali,
Ale kej w XIX wieku zaczyni tu gruba stawiać,
I do fedronku wonglo  ślonzokow namowiać,
Kolonijo za kolonijom się dlo gornikow budowała.
To wtedy w cechowni piykno mozaika powstała
A śni św. Barbara na tle gruby na ludzi blikała
Besto górniki z familijami  do ni rzykali
Co by wiela razy na doł sjadom, tyż tela wyjeżdżali.
Łod połwieku Barborka na nos w kościele filuje
Wyproszo gornikom łaski, a teroski i miastu patronuje
Bo w 1998 roku rajcy i prezidynt z prośbom wystompiyli
Coby Łojciec Świynty jom patronkom miasta uczynili.
Po przeszło 100-u latach stanie w Knurowie łod ni pomnik wysoki
Prawie jak łod hajerow i byamtrow osiedlowe bloki
Dwa koła szybowe jakby jom z dołu na wierch kludziyły
I górnikom „ GLICK AUF- szczęśliwego wyjazdu” życzyły, 
A  miyszkańcom Knurowa Błogosławiyństwa Bożego przysporzyły.
Bestoż muszymy nasza „Barborka”terozki jeszcze bardzi  szanować
Coby ło co yno poproszymy,  w podziynce dostować.
                                                                                                 Andrzej PACH