Nagrody Marszałka

 Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego z dziedziny Kultury.

https://silesia24.pl/nagrody-marszalka-wojewodztwa-slaskiego-dla-ludzi-kultury

 
 
 
 

Biogram Laureata Nagrody im.Karola Miarki

Jerzy Mańka (urodzony 26 lutego 1942 roku w Katowicach), magister inżynier górnik, Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia,

Absolwent Wydziału Górniczego – Katedry eksploatacji złóż Politechniki Śląskiej
w Gliwicach i Projektowania Kopalń.

  • Uprawnienia projektanta Zakładów Górniczych,
  • Egzamin Państwowy dopuszcający do zasiadania w Radach Nadzorczych Jednoosobowych Spółek Skarbu Państwa /JSSP/,
  • Egzamin Państwowy Syndyka i Likwidatora na liscie Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach,
  • Członek Kolegium d/s Wykroczeń II Instancji przy Wyższym Urzędzie Górniczym /WUG/,

W okresie aktywności zawodowej związany z kopalniami Jas - Mos , Nowy Wirek, Katowice, Andaluzja w charakterze dozoru średniego i wyższgo. Jako Główny Projektant Głównego Biura Studiów i Projektów Górniczych nadzorował budowy i restrukturyzację kopalń Sudamdih i Moonidih w Indiach w charakterze Generalnego Projektanta. Zarządzał   podmiotami okołogórniczymi w zakresie ekologii oraz techniki górniczej. Ratownik górniczy.

Jerzy Mańka jest jednym z członków założycieli stowarzyszenia „Bractwo Gwarków”, powołanegow 2008 roku uchwałą Związku Górnośląskiego. Obecnie piastuje funkcję PrezesaZarządu tego stowarzyszenia. /Członek zespołu redakcyjnego Wydawnictwa: „Kroniki Szkolne Miasta Katowice”- Projekt Unijny razem z Miastem Katowice../

U podstaw działania tej organizacji leży zamiar ochrony wartości kulturowych cywilizacyjnych Górnego Śląska, w tym w sposób szczególny w zakresie dziedzictwa górniczego.
Jako aktywny popularyzator wartości kulturowych i cywilizacyjnych górnictwa, a także etosu pracy górniczej, Jerzy Mańka współtworzył liczne publikacje przybliżające historię górniczego Śląska.

Bractwo pod kierunkiem Jerzego Mańki realizuje swoje cele statutowe na wielu płaszczyznach. Jest organizatorem konferencji i debat poświęconych zarówno bieżącym problemom polskiego górnictwa węglowego, jak i zagadnieniom związanym z górniczym dziedzictwem kulturowym.Szczególnie ważną sferą działalności pozostaje aktywność wydawnicza. Począwszy od 2009 roku, ukazuje się – obecnie licząca 12 tomów seria publikacji pt. „Poczet Gwarków Śląskich”, będąca upamiętnieniem zarówno historii powstania i rozwoju górnictwa na terenie Górnego Śląska, jak również sylwetek ludzi, którzy na trwale wpisali się w dzieje górnictwa./www....../

Nie do przecenienia są również podejmowane przez Bractwo we współpracy z Biblioteką Śląską działania służące digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zbiorów i dokumentów górniczych. Dzięki pracy Bractwa, Śląska Biblioteka Cyfrowa wzbogaciła się o ponad 23 tysięcy zdigitalizowanych pozycji, m.in. prasę regionalną, albumy, a także cenne materiały związane z działalnością orkiestr górniczych.

Za prace w górnictwie odznaczony Brązowym,Srebrnym i Złotym Krzyżem oraz Sztandarem Pracy II Klasy.

W sierpniu 2017 roku Jerzy Mańka został wyróżniony złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

29 listopada 2022 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego nadał odznakę honorową zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie.

17 listopada 2022r. Prezydent RP przyznał medal 100 lecia Odzyskanej Niepodległości.

W wolnych chwilach oddaje się pasji pszczelarskiej oraz historii Regionów.

 
1 dyplomy1