Famur sprzeda maszyny do Rosji

 
Famur 28 sierpnia 2019 r.  podpisał ze spółką OOO Polskie Maszyny 
 
z siedzibą w Moskwie umowę na dostawy sprzętu i świadczenie usług nadzoru nad montażem na terytorium Federacji Rosyjskiej do kopalni Ałardińska należącej do OOO RUK.