Pozostanie czarny

Portal gospodarka i ludzie  autor: Anna Zych
 
Z ADAMEM GAWĘDĄ, sekretarzem stanu
 
w Ministerstwie Energii, rozmawia Anna Zych. Od kilkunastu lat,
pomimo spadku polskiego eksportu węgla, obserwujemy znaczącą międzynarodową ekspansję firm górniczego zaplecza. Czy polska technika górnicza i górnicza nauka będą dziedzinami, które przeżyją górnictwo węglowe?