Kary za sprzedaż kopciuchów

 
Wprowadzenie kar za sprzedaż tzw. kopciuchów, a także zakaz sprowadzania do Polski kotłów niespełniających
 
ekologicznych norm - przewidują przepisy ustawy, które w środę, 11 września, uchwalił Sejm. Ustawa przewiduje ponadto obligo przyłączania się do sieci ciepłowniczej.
 
Za uchwaleniem noweli Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw głosowało 414 posłów, dwóch było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.