Anwil idzie na rekord

Anwil z grupy PKN Orlen podpisał z Prochemem umowę na prace projektowe 
 
i budowlano-montażowe infrastruktury  OSBL (Outside Battery Limits). Umowa stanowi ostatnią z trzech, jakie zostały zawarte w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów. Szacowany całkowity koszt tej inwestycji wynosi około 1,3 mld zł. To kolejne inwestycje Anwilu w ostatnim czasie, nie tylko w nawozy. We wrześniu firma wyprodukował 7-milionową tonę polichlorku winylu.