Zmarł Andrzej TOKARZ

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy

wiadomość, że w dniu 22 listopada 2020 roku zmarł
cieszący się powszechnym szacunkiem i sympatią

01

 
 
Andrzej Tokarz
 
Współzałożyciel i wieloletni Prezes Zarządu Spółki,
uznany działacz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa,
służący sprawom górnictwa i Śląska.
Szlachetny, dobry, zacny człowiek sercem oddany załodze.
 
Serdeczne wyrazy współczucia
 
Rodzinie Zmarłego
 
składają
 
Zarząd i Rada Nadzorcza oraz Pracownicy Spółki
ALPEX Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego
Spółka z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju oraz
Zarząd Bractwa Gwarków