Kto ma obecnie najwięcej węgla na świecie

Autor: DM
 
Najnowsze obliczenia wskazują, że 10 krajów na świecie dysponuje aż 88 proc.
zasobów węgla . Co więcej, choć kraje na mocy porozumienia paryskiego powinny ograniczać zużycie węgla, to pik zapotrzebowania na to paliwo przewidywany jest na przyszły rok.
Największymi zasobami węgla na świecie dysponują Stany Zjednoczone. Według BP Statistical Review of World Energy 2021, są one szacowane na około 248,94 mld ton. Oznacza to, że amerykańskie zasoby to około 23 proc. światowych rezerw węgla.
Na drugim miejscu jest Rosja, której zasoby węgla oceniane są na ponad 162,16 mld ton. To około 15 proc. światowych rezerw. Najniższe miejsce na podium zajmuje Australia z 14 proc. światowych rezerw. Zasoby tego kraju to około 150,23 mld ton.
Dopiero na czwartym miejscu pod względem zasobów znajduje się największy producent węgla na świecie - Chiny. Ich udział w światowej produkcji węgla wynosi aż 50,7 proc,. tymczasem mają tylko tylko 13 proc. światowych zasobów tego paliwa, szacowanych na 143,19 mld ton.
Kolejne miejsce z 10 proc. światowych zasobów zajmują Indie. W kraju tym znajduje się około 111 mld ton węgla.
Trzy kolejne miejsca zajmują: Niemcy, Indonezja i Ukraina. Wszystkie te kraje maja około 3 procentowy udział w światowych rezerwach węgla. Przy czym niemieckie zasoby szacowane sa na 35,9 mld ton, indonezyjskie na 34,87 mld ton, a ukraińskie na 34,37 mld ton.
W pierwszej dziesiątce zestawienia znalazł się także nasz kraj. Nasze zasoby węgla odpowiadają za około 2 proc. światowych rezerw i szacowane są na około 28,395 mld ton.  
Dziesiąte miejsce na liście zajmuje Kazachstan z zasobami na poziomie 25,6 mld ton.
Wszystkie pozostałe państwa naszego globu dysponują 12 proc. rezerw, czyli zasobami na poziomie około 130 mld ton.
Spalanie węgla nadal odpowiada za około 40 proc. globalnej emisji CO2 ze zużycia energii, pomimo wszelkich wysiłków zmierzających do zmniejszenia udziału energii wytwarzanej przez paliwa kopalne.
Samo górnictwo węgla kamiennego zatrudnia około 8 milionów ludzi i generuje przychody przekraczające 900 miliardów USD rocznie.