PGE partnerem strategicznym Ligi Ochrony Przyrody

PGE Polska Grupa Energetyczna i Liga Ochrony Przyrody podpisały umowę o
partnerstwie strategicznym. Współpraca zakłada realizację działań z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej. W ramach partnerstwa strategicznego Ligi Ochrony Przyrody i PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Fundacja PGE będzie wspólnie z LOP realizować projekty środowiskowe, edukacyjne i ekologiczne. Planowane wspólne przedsięwzięcia to m.in. konferencje naukowe, wydawnictwa dydaktyczno-edukacyjne, konkursy dla szkół, ale także szereg działań z zakresu bioróżnorodności, w tym nasadzenia drzew czy zagospodarowanie łąk kwietnych - czytamy w informacji prasowej.
Na ziemiach polskich pierwsze pokolenie ekologów, które pojawiło się na początku XX wieku, pochodziło ze środowisk konserwatywnych. To właśnie Polscy konserwatyści należeli do założycieli Ligi Ochrony Przyrody założonej w 1928 roku, najstarszej polskiej organizacji ekologicznej. Chcemy nawiązywać do tych tradycji. Partnerstwo strategiczne z Ligą Ochrony Przyrody pozwala nam rozszerzyć nasze starania w zakresie troski o przyrodę i wspólnie realizować projekty środowiskowe, edukacyjne i ekologiczne. Zaangażowanie w ochronę środowiska znajduje swoje odzwierciedlenie w realizacji wielu projektów prośrodowiskowych Grupy PGE oraz współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przyrody i ochrony środowiska – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.
Liga Ochrony Przyrody od blisko stu lat prowadzi działalność edukacyjną, polegającą na kształtowaniu właściwych postaw, szczególnie wśród młodzieży i dzieci przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, a także uczy, jak skutecznie dbać o ochronę środowiska naturalnego.
Partnerstwo strategiczne z PGE Polską Grupą Energetyczną daje możliwości rozszerzenia działań koncentrujących się na kształtowaniu i budowaniu właściwych postaw człowieka zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, a także popularyzacji wiedzy przyrodniczej. LOP może pochwalić się wieloletnią pracą na polu edukacji przyrodniczej, popartą merytoryczną wiedzą oraz doświadczeniem członków ­– powiedział Paweł Sałek, prezes zarządu Ligi Ochrony Przyrody.
PGE od wielu lat dba o potrzeby społeczne i środowiskowe w swoim otoczeniu. Jednym z najważniejszych działań jest realizowany od 2000 r. program Lasy Pełne Energii. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz stanu wód gruntowych, a także odbudowa drzewostanu w polskich lasach.
Przez 21 lat Pracownicy Grupy PGE wraz z rodzinami posadzili blisko 600 tys. drzew. PGE współpracuje również ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, Biebrzańskim Parkiem Narodowym, Roztoczańskim Parkiem Narodowym, Kampinoskim Parkiem Narodowym, Nadleśnictwem Gryfino i rzeszowskim oddziałem Ligi Ochrony Przyrody w zakresie wspierania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.