Artur Wasil uhonorowany

autor: RED

  za całokształt działalności o szczególnym znaczeniu dla polskiego górnictwa w obszarze praktyki
We wtorek, 11 stycznia br., w siedzibie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej odbyło się posiedzenie Kapituły Górniczego Sukcesu Roku, w którym uczestniczyli profesorowie: Marek Cała, Piotr Czaja, Józef Dubiński, Monika Hardygóra, Franciszek Plewa, Krystian Probierz, Stanisław Prusek, dr inż. Jerzy Kicki, dr hab. inż. Jacek Sobczyk, dr inż. Andrzej Tor, Janusz Olszowski, Henryk Paszcza, Jarosław Zagórowski.
Celem konkursu jest promocja i popularyzacja jednostek organizacyjnych i osób wyróżniających się działalnością o szczególnym znaczeniu na rzecz polskiego górnictwa, w tym w szczególności w dziedzinie innowacyjności i ekologii. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach - ,,Innowacyjność”, ,,Ekologia” oraz ,,Osobowość Roku”.
Osobowością Roku” został Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka SA, uhonorowany za całokształt działalności o szczególnym znaczeniu dla polskiego górnictwa w obszarze praktyki.
W kategorii ,,Innowacyjność” Kapituła przyznała nagrodę dla Lubelskiego Węgla Bogdanka SA za poprawę warunków klimatycznych, poprzez wdrożenie technologii wytwarzania lodu binarnego, jako czynnika zwiększającego moc klimatyzacji centralnej.
Wyróżnieniem uhonorowano Polską Grupę Górniczą - za Portal szkoleniowo-rozwojowy, połączony z aplikacją CMS (Course Management System), oraz TAURON Wydobycie SA - za innowacyjne rozwiązania techniczne zastosowane w górniczym wyciągu szybowym szybu Janina VI, podnoszące efektywność i bezpieczeństwo pracy.
W kategorii ,,Ekologia” przyznano dwa wyróżnienia dla konsorcjum TAURON Wydobycie SA i Głównego Instytutu Górnictwa - za opracowanie koncepcji wykonania eksperymentalnej pokrywy rekultywacyjnej fragmentu hałdy, z wykorzystaniem materiałów i odpadów oraz budowy poligonu doświadczalnego w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu, w ramach projektu RECOVERY, oraz dla Głównego Instytutu Górnictwa - za BioCargo – urządzenie do analizy stanu fizjologicznego osadu czynnego i toksyczności ścieków oraz transportu środowiskowych próbek biologicznych.
Nagrody zostaną wręczone na Górniczym Koncercie Noworocznym 31 stycznia br. w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach.
Koncert odbędzie się przy zachowaniu wyjątkowego reżimu sanitarnego. Uczestnictwo w nim będzie możliwe wyłącznie po okazaniu Unijnego Certyfikatu COVID lub negatywnego wyniku testu. Obowiązkowe będzie użycie maseczek klasy co najmniej FFP2, które zapewni organizator.