Zmiany w umowie

autor: MD

 pomiędzy Bogdanką i Elektrownią Połaniec
 Lubelski Węgiel Bogdanka zawarła w czwartek, 26 maja, ze spółką Enea Elektrownia Połaniec aneks do umowy sprzedaży węgla energetycznego. Na jego mocy umowa zostaje wydłużona o rok oraz zaktualizowane zostały ceny. Wyjaśniono, że podpisanie aneksu wynika z istotnych zmian zaistniałych w otoczeniu rynkowym.
„W wyniku zawarcia Aneksu następuje aktualizacja warunków dostaw węgla energetycznego (w tym cen) w roku 2022 i części roku 2023 (tj. części pierwszej polowy roku) realizowanych na rzecz Kupującego, która wchodzi w życie z dniem jego zawarcia. Ponadto zostaje przedłużony termin obowiązywania Umowy Wieloletniej do dnia 31.12.2027 r. (uprzednio obowiązywała do dnia 31.12.2026 r.), w związku z tym, obejmuje ona okres dostaw węgla energetycznego w latach 2013 – 2027. Podpisanie Aneksu wynika z istotnych zmian zaistniałych w otoczeniu rynkowym i makroekonomicznym Spółki, które nastąpiły w I kwartale 2022 r, a których Strony nie mogły przewidzieć w momencie ustalenia warunków dostaw dla roku 2022” – czytamy w raporcie bieżącym opublikowanym przez Lubelski Węgiel.
Jak podano, wartość całej umowy w latach 2013-2027 - po zawarciu aneksu - wynosi szacunkowo 5876 mln zł netto, przy czym w okresie 2022-2027 jej wartość wyniesie 3038 mln zł netto i jest wyższa o 680 mln zł.