Techniczne uczelnie

Opracował: MD

  będą podnosić świadomość w zakresie korupcji
Centralne Biuro Antykorupcyjne podpisało listy intencyjne o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki – podały służby prasowe CBA.
Jak podano, w ramach rozpoczętej współpracy uczelnie będą wspólnie z Biurem podejmowały działania edukacyjne mające służyć między innymi podnoszeniu świadomości na temat korupcji, a także wzmacnianiu kompetencji przyszłych absolwentów w zakresie walki z podobnymi zjawiskami.
Sygnatariuszami listów był szef CBA Andrzej Stróżny, natomiast ze stron uczelni listy podpisali - prorektor AGH ds. studenckich prof. Rafał Dańko oraz rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz.
Listy intencyjne formalizują współpracę pomiędzy instytucjami. Zapisy umów otwierają możliwości działań partnerów przede wszystkim w obszarze informacyjno-edukacyjnym.
- Cieszy mnie możliwość nawiązania współpracy z uczelniami. Pragniemy w ten sposób zintensyfikować współpracę ze szkołami wyższymi oraz oddziaływać na świadomość przyszłych absolwentów poprzez edukację w zakresie zjawiska korupcji, w tym jej identyfikacji i zwalczania. Jest to bardzo ważny krok w kierunku jeszcze skuteczniejszej walki z korupcją – ocenił szef CBA Andrzej Stróżny.
Wcześniej podobną współpracę CBA nawiązało z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Politechniką Śląską, Politechniką Białostocką, Politechniką Gdańską, Politechniką Rzeszowską, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Wojskową Akademią Techniczną.