Co dalej ze złożem Piast

autor: TRz

Na wniosek Polskiej Grupy Górniczej zawieszone zostało postępowanie dotyczące warunków wydobywania węgla kamiennego ze złoża Piast. Obecnie wydobycie z tego złoża możliwe jest do końca 2030 r.
PGG planowała uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża węgla kamiennego Piast”. Jednak pod koniec lipca przedstawiciel spółki złożył wniosek, na podstawie którego Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zawiesiła postępowanie administracyjne w tej sprawie. Na postanowienie to nie przysługuje zażalenie.
Złoże Piast usytuowane jest na pograniczu Górnego Śląska i zachodniej Małopolski. Znajduje się na terenie kilku gmin takich jak Oświęcim, Chełmek, Chełm Śląski, Bieruń, Lędziny i Bojszowy. Złoże eksploatowane jest od 1975 r. obecnie na podstawie koncesji nr 4/2010, którą 13 maja 2010 r. wydał Minister Środowiska. Koncesja ta ważna jest do końca grudnia 2030 r.
Powierzchnia złoża Piast wynosi ponad 48 km kw. Są to głównie tereny rolnicze i w niewielkim stopniu lasy oraz tereny przemysłowe.
W złożu Piast występują węgle typu 31 oraz 32. Ich średnia wartość opałowa wynosi 5 777 kJ/kg. Dopuszczona jest eksploatacja na zawał. Złoże ma formę pokładową, są w nim 22 pokłady.