GIG partnerem

 Opracował: JM

 projektu ROCCS
We wrześniu br. Główny Instytut Górnictwa gościł partnerów projektu ROCCS . Projekt dotyczy utworzenia obserwatorium badawczego w celu udostępniania pokładów węgla w Europie do magazynowania dwutlenku węgla.
Jak wskazują przedstawiciele GIG celem projektu jest utworzenie obserwatorium badawczego do przeprowadzenia testów zatłaczania CO2 w warunkach in-situ na terenie Kopalni Doświadczalnej Barbara. Pozwoli to m.in. na zaprojektowanie instalacji do przeprowadzenia testów zatłaczania CO2, składającej się m.in. z systemu monitoringu, układu doprowadzania gazu do złoża oraz odwiertów poziomych.
W ramach obserwatorium powstanie system czujników, który pozwoli na monitoring przepływu gazu w obszarze prowadzonego eksperymentu, oraz zapewni bezpieczeństwo jego realizacji. Utworzona zostanie również baza danych, gdzie gromadzone będą dane eksperymentalne, w tym: z systemu monitoringu, procesowe i geologiczne obszaru testów. Efektem prac będzie zestaw wytycznych dotyczących najlepszych praktyk wspierających komercyjny rozwój technologii składowania CO2 z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik poziomych odwiertów kierunkowych.
Projekt ROCCS realizowany jest ze środków Funduszu Badawczego Węgla i Stali. Partnerami projektu są: GIG, niemieckie centrum badawcze GFZ Helmholtz Center Potsdam oraz Polska Grupa Górnicza, a koordynatorem Uniwersytet Cardiff z Wielkiej Brytanii.

0 1568373099 kopalnia