Dzięki staraniom

 autor: MD

  Muzeum, górnicze orkiestry trafiły na listę dziedzictwa kulturowego
Górnicze orkiestry dęte z Górnego Śląska zostały wpisane w marcu na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego - poinformowało Muzeum Górnictwa Węglowego (MGW) w Zabrzu, które podejmowało starania, aby ten ważny element śląskiej tradycji i kultury został objęty wpisem.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z radością informuje, że 3 marca 2023 r., decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego, „Tradycje kulturowe górniczych orkiestr dętych z Górnego Śląska” zostały wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego – czytamy w komunikacie MGW.
Wpis obejmuje tradycje górnośląskich orkiestr górniczych – nierozerwalnie związanych z istnieniem kopalń i śląskim etosem pracy.
Decyzja o ujęciu orkiestr na prestiżowej liście jest efektem wieloletnich starań MGW o to, by kultywować tradycje tego fenomenu – któremu, wraz z kolejnymi zamykanymi zakładami górniczymi, groziłoby zapomnienie – wyjaśniła zabrska placówka.
Krajowa Lista Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego jest spisem przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego kraju. Prowadzi ją Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Obecnie znajdują się na niej m.in. Obchody Barbórki (wpisane na Listę w 2018 r. staraniem Muzeum Górnictwa), ale też takie inne unikatowe zjawiska, jak: szopkarstwo krakowskie, plecionkarstwo czy wytwarzanie koronki koniakowskiej.