Palma pierwszeństwa

autor: JM

 przypadła kopalni Pniówek
W minionym roku kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyprodukowały prawie 14,1 mln ton węgla. Jak wskazał Edward Paździorko, zastępca prezesa JSW ds. technicznych i operacyjnych, najwięcej węgla wyprodukowały kopalnie zespolone Knurów-Szczygłowice oraz Borynia-Zofiówka-Bzie. Natomiast biorąc pod uwagę poszczególne zakłady, jako niezależne ruchy, to palma pierwszeństwa przypadła kopalni Pniówek, a następnie Budrykowi.
O wynikach produkcyjnych Edward Paździorko mówił podczas środowej (22 marca) konferencji wynikowej JSW będącej podsumowaniem minionego roku. Jak zaznaczył niekorzystny wpływ na wyniki produkcyjne miały dwa tragiczne wydarzenia z kwietnia – katastrofy w kopalni Pniówek i Zofiówka. Już w minionym roku spółka oszacowała, że z tego powodu produkcja węgla będzie mniejsza o ok. 400 tys. ton.
Do tego dołożyła się trudniejsza sytuacja natury górniczo-geologicznej, jeżeli chodzi o ruch Bzie, a konkretnie w partii A. Tam musieliśmy zmienić podejście, jeśli chodzi o przygotowywanie złoża i podjąć kroki w celu analizy dalszej eskploatacji w tym ruchu – mówił wiceprezes JSW.
Mimo tych przeciwności ubiegłoroczna produkcja wyniosła niespełna 14,1 mln ton węgla i była o 2,3 proc. większa niż rok wcześniej. Jeśli chodzi o węgiel koksowy to produkcja wyniosła 10,99 mln ton (w 2021 roku – nieco ponad 11 mln ton), a w przypadku węgla energetycznego było to 3,08 mln ton (w 2021 roku – 2,75 mln ton).
- Największą produkcję mieliśmy w kopalniach zespolonych Knurów-Szczygłowice, Borynia-Zofiówka-Bzie, a dalej w kopalniach indywidualnych. Natomiast rozpatrując to zestawienie pod kątem kopalń, jako ruchów niezależnych, to największy wolumen produkcji mieliśmy z kopalni Pniówek, a następnie Budryka, a później z poszczególnych ruchów, które uzupełniały tę produkcję – wyliczał Paździorko.
W 2022 roku średnia liczba czynnych ścian wynosiła 24,1 i było to o 3,9 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy ten wskaźnik wynosił 23,2. W minionym roku w kopalniach spółki łącznie uzbrojonych zostało 27 nowych ścian przy 28 zlikwidowanych frontach ścianowych.