Nowe uprawnienie

autor: MD

 prezesa WUG, kluczowa zmiana dla ukraińskich górników
 
W środę, 6 czerwca, weszło w życie rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z 31 maja 2023 r. w sprawie upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych. Oznacza to, że prezes Wyższego Urzędu Górniczego może uznawać kwalifikację do wykonywania górniczych zawodów regulowanych w szerszym zakresie niż do tej pory. Dotąd zakres ten nie obejmował bowiem obywateli Ukrainy.
W dotychczasowym stanie prawnym prezes Wyższego Urzędu Górniczego był upoważniony do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich EFTA - stronach umowy o EOG, poza granicami RP. Teraz dochodzą do tego uprawnienia nabyte w Ukrainie.
Jak czytamu na stronie internetowej WUG, na mocy art. 23b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) obywatelom Ukrainy umożliwiono uzyskanie decyzji uznających nabyte przez nich w Ukrainie kwalifikacje do wykonywania górniczych zawodów regulowanych i Minister Aktywów Państwowych zdecydował o udzieleniu Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego upoważnienia do uznawania również tych kwalifikacji.
Do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Przypomnijmy, że projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych ws. upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legilsacji 28 kwietnia.