Wspomnienia Św. Barbary

ZAPROSZENIE

Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupę  i Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Mariusza Skibę

na wspomnienie Świętej Barbary Patronki Górników w dniu 4 grudnia 2023 r. godz. 10.30 - zapalenie znicza pamięci przez radnych Rady Dzielnicy nr 10 Dąb w miejscu pamięci pod mogiłą górników – ofiar katastrofy z 1896 r., która znajduje się na cmentarzu parafialnym w Katowicach przy ul. Brackiej.
 
godz. 11.00 - Msza Święta w intencji górników, emerytów górniczych i ich rodzin w kościele św. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach Dębie.
 
godz. 11.45 - spotkanie górnicze z poczęstunkiem w Domu Parafialnym im. księdza Maksymiliana Krokera (bezpośrednio po Mszy św.).