W zachodnioeuropejskich portach

Polska Agencja Prasowa

w październiku węgiel o 65,1 proc. tańszy niż rok wcześniej
W październiku br. krajowy węgiel dostarczany z kopalń do energetyki potaniał wobec września o 6,7 proc., a węgiel dla ciepłownictwa o 17,6 proc. - wynika z indeksów cenowych ARP. Rok do roku węgiel dla energetyki był o 26,8 proc. droższy, a węgiel dla ciepłownictwa tańszy o 26,7 proc.
Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) co miesiąc publikuje indeksy obrazujące poziom krajowych cen węgla dla energetyki i ciepłownictwa, na tle cen międzynarodowych. Jak zauważono w najnowszej, piątkowej publikacji, w zachodnioeuropejskich portach w końcu października węgiel energetyczny był o 65,1 proc. tańszy niż rok wcześniej.
ARP podała, że wartość krajowego indeksu węgla dla energetyki wyniosła w październiku br. 691,25 zł za tonę (w ujęciu jakościowym 31,94 zł za gigadżul wytworzonej z węgla energii) wobec 741,22 zł za tonę we wrześniu br. (w ujęciu jakościowym 33,95 zł za gigadżul). W porównaniu z październikiem 2022 r. wartość tego indeksu była wyższa o 26,8 proc.
Indeks węgla dla ciepłownictwa osiągnął w październiku br. wartość 770,17 zł za tonę (w ujęciu jakościowym 30,80 zł za gigadżul) wobec 934,75 zł za tonę we wrześniu (w ujęciu jakościowym 37,34 zł za gigadżul) - to jednak 26,7 proc. mniej niż w październiku 2022 r.
Z danych ARP wynika, że tegoroczny październik był okresem stabilizacji cen węgla na świecie - w zachodnioeuropejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) ceny nie zmieniły się w odniesieniu do września, były jednak o 65,1 proc. niższe niż przed rokiem.
W przeliczeniu na warunki portów ARA, wartość polskich indeksów wyniosła w październiku br. 187,66 dol. za tonę węgla dla energetyki oraz 180,93 dol. za tonę węgla dla ciepłownictwa.
Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Agencja oblicza je wspólnie z Towarową Giełdą Energii.
Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła). Indeksy bazują na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto a wagonie w punkcie załadunku - bez uwzględnienia akcyzy, kosztów ubezpieczenia i dostawy.