Zmiany w radzie nadzorczej Węglokoksu

autor: AMC

 
 Zmiany personalne dotknęły kolejnej spółki związanej z węglem. Węglokoks w oficjalnym komunikacie poinformował o roszadach w radzie nadzorczej.
"Ze składu Rady Nadzorczej Węglokoks S.A. odwołano: Pana Piotra Czajkowskiego oraz Pana Dariusza Puchałę. Jednocześnie na ich miejsce powołano: Pana Marcina Kropkę oraz Pana Roberta Wolnego" - czytamy w komunikacie.
Węglokoks zrzesza przedsiębiorstwa z sektora hutniczego, energetycznego i logistycznego. To także największy w Polsce eksporter węgla energetycznego, operator logistyczny i handlowy. Przedsiębiorstwo powstało w 1951 roku jako Centrala Handlu Zagranicznego, zajmująca się głównie eksportem węgla kamiennego. Obecnie węgiel jest eksportowany głównie do krajów UE, ale coraz silniej eksplorowane są rynki krajów Afryki Północnej i Azji Wschodniej.
Działalność firmy na rynku krajowym to przede wszystkim: handel produktami dla hutnictwa, dostawy magnetytu i flokulantów, materiałów dla górnictwa oraz handel biomasą i paliwami płynnymi dla przemysłu energetycznego.
Węglokoks stojący na czele Grupy Kapitałowej, jest jedną z największych firm w województwie śląskim, która kładzie nacisk na innowacyjność i nowe technologie - informuje spółka.