Spotkanie robocze

 w siedzibie Bractwa Gwarków.

Dygitarium dla Śląskiej Biblioteki Cyfrowej pod tytułem " Portrety mówione "
Profesor Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego przeprowadził wywiad z polskim politykiem, inżynierem górnictwa, byłym sekretarzem stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki, senatorem IV i V kadencji Panem Jerzym Markowskim

Markowski