Potwierdzili obecność uranu

Polska Agencja Prasowa

 w złożu na terenie świętokrzyskiego
W ramach prac poszukiwawczych potwierdzono obecność uranu w złożu na terenie woj. świętokrzyskiego - poinformowała we wtorek Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria. W najbliższych miesiącach spółka ma prowadzić prace, by m.in. określić rozmiar złoża i potencjalne metody eksploatacji.
W 2021 roku Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria złożyła wniosek do ministerstwa klimatu i środowiska o udzielenie pozwolenia na poszukiwania złóż z zawartością uranu. Po przekazaniu koncesji zostały rozpoczęte prace poszukiwawcze, w ramach których potwierdzono obecność uranu w złożu na terenie woj. świętokrzyskiego - poinformowała we wtorek spółka ŚGP Industria.
Prezes ŚGP Industria Szczepan Ruman, cytowany we wtorkowym komunikacie, podkreślił, że podjęte przez spółkę trzy lata temu wysiłki na rzecz rozwoju górnictwa w województwie świętokrzyskim i dostępu do surowców krytycznych w Polsce, w tym kluczowego dla sektora jądrowego uranu, przynoszą pierwsze rezultaty.
Dodał, że odnalezienie złoża uranu jest ważnym wydarzeniem z punktu widzenia rozwoju współpracy Industrii z Rolls-Royce przy wdrażaniu w Polsce małych reaktorów modułowych SMR.
W najbliższych miesiącach spółka będzie prowadzić prace mające dokładnie określić zawartość poszczególnych pierwiastków w złożu, rozmiar złoża oraz potencjalne metody jego eksploatacji.
Spółka poinformowała, że prowadziła badania na bazie dokumentów z Narodowego Archiwum Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego PIB w Warszawie. W NAG PIG zachowały się dokumenty związane z rozwojem radzieckiego programu atomowego i poszukiwaniami rud uranu w Górach Świętokrzyskich w latach 50. Te prowadzono m.in. w okolicach Daleszyc i Łagowa w powiecie kieleckim. Radzieckie poszukiwania uranu w tych miejscach nie przyniosły pozytywnych rezultatów, a wartości pomiarów radiometrycznych zaklasyfikowano jak nieperspektywiczne.
Industria na razie nie zdradza dokładnej lokalizacji, w której odkryto złoże. Przekazała natomiast, że jest to tzw. złoże polimetaliczne, zawierające więcej niż jeden metal.
Złoża uranu były już eksploatowane w Górach Świętokrzyskich. Jak podaje Muzeum Narodowe w Kielcach złoże rud uranu w Rudkach (pow. kielecki), jako kopalinę towarzyszącą pirytom, odkryli geolodzy w roku 1952. Jego eksploatacją zajmowały się Zakłady Przemysłowe R-1 z siedzibą w Kowarach na Dolnym Śląsku. Od 1956 roku kopalnia wysyłała wydobytą rudę uranową do Kowar, gdzie była sortowana i wzbogacana, po czym wywożona do ZSRR. Do roku 1968 w Rudkach wydobyto ok. 5 tys. ton rudy, co odpowiadało ok. 3-4 tonom czystego uranu.
Jak wynika z danych publikowanych na stronach rządowych, krajowe zasoby złóż uranu rozmieszczone są na kilku dużych obszarach, przede wszystkim w Sudetach, w Górach Świętokrzyskich, na Podlasiu i na Warmii (w rejonie między Krynicą Morską i Pasłękiem). Natomiast Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej szacuje, że Polska dysponuje łącznie ok. 100 tys. ton uranu naturalnego (tzw. zasoby prognozowane). Zasoby zidentyfikowane są mniejsze - ok. 7 tys. ton uranu.
Należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu ŚGP Industria jest właścicielem trzech kopalni na terenie woj. świętokrzyskiego, w których eksploatuje złoża dolomitów dewońskich, wykorzystywanych jako kruszywo oraz ekologiczne nawozy używane do odkwaszania gleb. W 2022 r. ŚGP Industria podpisała z Rolls-Royce SMR Ltd memorandum, które rozpoczęło współpracę przy wdrażaniu małych reaktorów modułowych (SMR - ang. small modular reactor) w technologii Rolls-Royce w Polsce.