Nowy prezes

autor: JM  

 węglowej spółki objął stanowisko
 We wtorek, 30 kwietnia, stanowisko prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) objął Ryszard Janta. Nowemu prezesowi powierzono również pełnienie obowiązków wiceprezesa ds. rozwoju w terminie od 30 kwietnia do 6 maja.
Rada nadzorcza JSW zdecydowała o powołaniu Ryszard Janty na stanowisko prezesa JSW 17 kwietnia.
Ryszard Janta to doktor nauk ekonomicznych, autor i współautor licznych publikacji z zakresu rynku kapitałowego i ubezpieczeń, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego na kierunku matematyka. Jak wskazano w jego biogramie - zarządzał spółkami akcyjnymi i przewodniczył radom nadzorczym, określał kierunki rozwoju spółek. Specjalizuje się w definiowaniu strategii dla spółek produkcyjnych, optymalizacji procesów, zarządzaniu ryzykiem, ocenie opłacalności inwestycji oraz restrukturyzacji.
Zarząd JSW w pełnym składzie będzie funkcjonował od 6 maja – wtedy stanowisko wiceprezesa ds. ekonomicznych obejmie Remigiusz Krzyżanowski, a stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju Jarosław Kluczniok. Przypomnijmy, że wcześniej, 15 marca, Adam Rozmus objął stanowisko wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych, a Jolanta Gruszka stanowisko wiceprezesa ds. handlu.
JSW jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej. Do JSW należą cztery kopalnie: trzyruchowa kopalnia Borynia-Zofiówka-Bzie, kopalnia Budryk, dwuruchowa kopalnia Knurów-Szczygłowice oraz kopalnia Pniówek. Zatrudnienie w spółce wynosi ponad 21 tys. pracowników. W 2023 r. zakłady JSW wyprodukowały prawie 13,5 mln ton węgla.